ماژول ارزیابی کارکنان اودو

ارزیابی‌ کارمندان را مدیریت کرده و پرسشنامه‌ها را در عرض چند دقیقه ایجاد کنید

  ارزیابی دوره‌ای کارمندان را با ماژول ارزیابی کارکنان اودو تنظیم کنید

دارایی اصلی شرکت خود را تقویت کنید

با انجام ارزیابی‌های دوره‌ای از عملکرد کارکنان خود، روند انگیزشی را در شرکت خود حفظ کنید. به طور مرتب نیروی انسانی خود را ارزیابی کنید تا منافع شما و همچنین سازمان چه به صورت کوچک چه بزرگ برایتان سودآور باشد.

ماژول ارزیابی کارکنان اودو
منوی ماژول ارزیابی اودو

ارزیابی مناسب ایجاد کنید

با اودو سؤالات درست بپرسید و اطلاعات دقیق جمع آوری کنید

برای جمع آوری پاسخ‌های کارمندان، نظرسنجی درست ایجاد کنید. می‌توانید الگوهای خود را آماده کنید یا از الگوهای موجود انتخاب کنید. بگذارید کارمندان ارزیابی خود را ایجاد کنند تا آنها را به زیردستان و همچنین به مدیرانشان ارسال کنند.

داشبورد ارزیابی اودو

فرایند ارزیابی را خودکار کنید

 

اطمینان حاصل کنید که ارزیابی‌ها درست انجام می‌شوند

طرح‌های ارزشیابی با برنامه ریزی مشخص ایجاد کنید تا درخواست‌های مصاحبه به صورت خودکار ایجاد شوند. کارمند، بخش یا سطح خود را در سلسله مراتب مشخص کنیدتا بتواند به نظرسنجی‌های شما پاسخ دهد و به مدیران نیز اجازه می‌دهد تا مطالب را مرور کرده و ارزیابی نهایی را انجام دهند.

منوی ارزیابی کارمند با ماژول ارزیابی اودو

نظرسنجی خود را طراحی کنید

از قالب‌های آماده اودو استفاده کنید یا آنها را به روش خود ایجاد کنید

با استفاده از قالب‌های داخلی عالی و یا ایجاد طرح مورد نظرخود نظرسنجی‌های خود را ایجاد کنید تا اطلاعات و نظرات مهم را از کارمندان جمع آوری کنید. به سرعت سؤالات را اضافه کنید، صفحات را ویرایش کرده و یک نظرسنجی مفید بسازید. بررسی‌های موجود را به قالب تبدیل کنید تا بعداً از آنها استفاده کنید. قبل از انتشار نظرسنجی‌های خود آن‌ها را ثبت کنید: آنها را با مدیران، سرپرستان یا سایر کارمندان بررسی کنید و به آنها اجازه دهید قبل از نهایی کردن نظرسنجی ها نظرات خود را اضافه کنند. حتی می‌توانید برای هر مرحله ارزیابی چندین نظرسنجی ایجاد کنید تا بتوانید آن‌ها را برای افراد مختلف ارسال کنید.

کاملا یکپارچه شده با دیگر ماژول‌های اودوو