ماژول اودو استودیو

ایجاد و سفارشی سازی تم‌ها، گزارش‌ها، فرآیندها و …

ماژول ادو استودیو تمام آنچه که برای ساختن برنامه‌های سفارشی نیاز دارید

ماژول استودیو اودوو Odoo Studio