ماژول مدیریت اشتراک اودو

تمدید صورتحساب و مدیریت مشترکین به روش ساده

خدمات عالی تمرکز بر فروش با ماژول مدیریت اشتراک اودو

 

 ویژگی‌های ساده برای مدیریت خودکار اشتراک‌ها

  روی خدمات و روابط تمرکز داشته باشید در حالی که ویژگی های خودکار نرم افزار یکپارچه برنامه‌ریزی منابع اودو فروش و اشتراک‌های مکرر شما را کنترل می کند. با استفاده از ماژول مدیریت اشتراک اودو به سرعت قراردادهای مشخص و فاکتورهای بی‌عیب و نقص خودکار ارائه دهید. مراقب مالیات‌های بدون استرس باشید و با پرداخت‌ها مقابله کنید همه به طور خودکار مطابق تنظیمات شما انجام می‌شود.

نمای ماژول مدیریت اشتراک اودو

یک نیروی فروش کارآمدتر بدست آورید

 

 در زمان انجام کارهای روزمره صرفه‌جویی کرده و روی رشد درآمد تمرکز بیشتری داشته باشید

فروشندگان متمرکز تر تولید بیشتری دارند. بگذارید آنها روی خرید مشتریان جدید تمرکز کنند.

 بگذارید مشتریان ناراضی خود به قراردادها پایان دهند و دلیل تصمیم خود را برای شما بیان کنند. یا از آنها بخواهید که ابتدا با شما تماس بگیرند.

به تیم فروش خود با الگوهای قرارداد برای بیشترین سناریوهای فروش سرعت ببخشید.

از بازدیدکنندگان خوشحال تا مشتریان راضی

 

با مشترکین خود روابط طولانی و بسیار خوبی برقرار کنید

در اودوو برای مشتری خود پرتال ایجاد کنید تا در یک نگاه به تمام اطلاعات و گزینه‌های قرارداد خود دسترسی پیدا کند.

نمای ماژول اشتراک اودو