ماژول‌ مدیریت منابع انسانی اودو برای شرکت‌های مدرن

همه به صورت یکپارچه: استخدام، ارزیابی، هزینه‌ها،
مرخصی‌ها، حضور و غیاب و غیره.

نمای ماژول کارمندان

مرخصی‌ها

برگه ثبت ساعات کارکرد(تایم شیت)

حضور و غیاب‌ها

ارزیابی‌ها

هزینه‌ها

استخدام

با ماژول مدیریت منابع انسانی اودو کارمندان خود را با موفقیت مدیریت کنید

تمام اطلاعات منابع انسانی (HR) خود را متمرکز کنید

با نرم افزار یکپارچه برنامه ریزی منابع اودو کلیه اطلاعات مهم برای هر بخش را نظارت کنید. می‌توانید مشاهده اطلاعات حساس را فقط برای مدیران منابع انسانی محدود کنید یا سایر اطلاعات از جمله فهرست کارمندان را برای همه کارمندان عمومی کنید. برای هر گونه درخواست مرخصی جدید، درخواست تخصیص، درخواست‌ها، ارزیابی‌ها و موارد دیگر هشدار دریافت کنید.

پیگیری زمان و حضور و غیاب

جدول زمانی هفتگی یا ماهانه با پیگیری حضور و غیاب اختیاری

با ماژول‌ مدیریت منابع انسانی اودو ساعت کارکنان را بر اساس پروژه، مشتری یا وظایف مرتب کنید. به راحتی به آمارها دسترسی پیدا کنید تا برگه‌های زمانی را ضبط و آنالیز کنید و همچنین حضور هر کارمند را بررسی کنید. حسابداری یکپارچه نیز گزارشات را بر اساس زمان صرف شده در پروژه‌هایی که داده‌های زمان واقعی ارائه می دهند، انجام می‌شود.

مدیریت مرخصی با ماژول مدیریت منابع انسانی اودو

       پیگیری راحت تعطیلات کارمندان و روزهای بیماری آن‌ها با استفاده از ماژول مدیریت منابع انسانی اودو

اعلان به کارمند ارسال شده و تقویم آنها به صورت خودکار به روز می‌شود.

مدیران تصمیم می‌گیرند که درخواست‌های مرخصی را تأیید یا رد کنند.

 

کارمندان درخواست‌های خود را وارد می‌کنند (زمان مرخصی ، مرخصی برای بیماری و غیره).

 

نمای ماژول هزینه های منابع انسانی اودو

مدیریت هزینه‌ها با مازول مدیریت منابع انسانی اودو

با ماژول‌ مدیریت منابع انسانی اودو هزینه‌ها را سریع به روز و تأیید کنید

کارمندان می‌توانند به راحتی هزینه‌ها را ارسال و توجیه کنند. مدیران می‌توانند تمام هزینه‌ها را بررسی کرده و در صورت لزوم درخواست‌های فردی را تأیید یا رد کنند. پس از تصویب، هزینه‌ها بلافاصله به روز می شوند.

ارزیابی کارمندان با ماژول مدیریت منابع انسانی اودو

ارزیابی‌های دقیق و بدون دردسر

 

به راحتی روند ارزیابی خود را تنظیم کنید. برای جمع آوری بازخورد از همه افراد در شرکت، از کارمندان گرفته تا مدیران و همچنین ارزیابی خود از آنها، پرسشنامه‌های مبتنی بر فرم را طراحی کنید. با استفاده از ماژول‌ مدیریت منابع انسانی اودو کل فرآیند را خودکار کرده تا بتوانید نه تنها بر وظایف مدیریتی بلکه بر افراد متمرکز شوید.

 

نمای ماژول ارزیابی منابع انسانی اودو

با ماژول مدیریت منابع انسانی اودو استعدادهای برتر را استخدام کنید

روند استخدام خود را با  ماژول مدیریت منابع انسانی اودو ساده کنید.

 

موقعیت شغلی مورد نظر خود را تنها با چند کلیک تنظیم کنید و به راحتی موقعیت‌های ارسال شده را پیگیری کنید. می‌توانید از برنامه نظرسنجی یا ارزیابی اودو نیز برای ایجاد پرسشنامه استفاد کنید.

 

 

کاملا یکپارچه شده با دیگر نرم افزارهای اودو