مدیریت آنلاین هزینه‌ها

با ماژول مدیریت هزینه‌ اودو به راحتی هزینه‌های شرکت را مدیریت کنید

با گزارش هزینه‌ها در وقت خود صرفه جویی کنید

همه چیز به صورت یکپارچه

مدیریت هزینه‌ های روزانه کارمندان خود هرگز آسان نبوده است. خواه هزینه‌های مسافرتی، لوازم اداری یا هزینه‌های دیگر. از داشبورد مخارج به کلیه رسیدها و ارسال هزینه‌ها دسترسی داشته باشید و فقط با یک کلیک آنها را ایجاد و معتبر کنید یا آنها را رها کنید. بدون نیاز به بارگیری یک نرم افزار تخصصی برای حفظ سوابق هزینه همه چیز را می‌توان به طور مستقیم از طریق ماژول مدیریت هزینه اودو انجام داد.

ماژول هزینه اودو Odoo Expenses

با ماژول مدیریت هزینه اودو از دست دادن رسیدها را متوقف کنید

کلیه رسیدها را مستقیماً در پرونده هزینه بارگذاری کنید

کارکنان می‌توانند به راحتی نسخه ای از رسیدهای خود را مستقیماً به سابقه هزینه وصل کنند تا از دست دادن آنها جلوگیری شود. با گرفتن عکس از رسید و ارسال به آدرس ایمیل تعیین شده، دستگاه‌های دلخواه خود را اضافه کنید. در وقت خود صرفه جویی کنید و با نگه داشتن سابقه‌ای پاک و کامل از کلیه هزینه‌ها، کارایی خود را افزایش دهید.

مدیریت هزینه‌ها در هر گروه

یک مرور کلی درباره مخارج یک تیم داشته باشید

به عنوان یک مدیر، به راحتی سوابق هزینه را در کل تیم دنبال کنید تا مراقب هزینه‌ها باشید. اطمینان حاصل کنید که هدف و بودجه آن‌ها حفظ می‌شود.

حجم کار را بین ادارات به اشتراک بگذارید

با نرم افزار یکپارچه برنامه‌ریزی منابع اودو همه را مشغول کنید تا در وقت خود صرفه جویی کنید

کاملا یکپارچه شده با دیگر ماژول‌های اودوو