تمام مرخصی‌ها،
تعطیلات و غیبت کارمندان خود را مدیریت کنید

ماژول مرخصی اودو Odoo Leaves

با ماژول مرخصی اودو مرخصی کارمندان خود را مدیریت کنید

تمام تعطیلات کارمندان را پیگیری کنید

با اودو روزهایی که توسط هر کارمند برای مرخصی رزرو شده است را پیگیری کنید.کارمندان درخواست‌های خود را وارد می کنند و مدیران فقط با چند کلیک آنها را تأیید خواهند کرد.

مدیران می‌توانند در یک نگاه حضور و عدم حضور کارمندان را بررسی کرده و شیفت‌های آن‌ها را جایگزین کنند.

 با ماژول مرخصی اودو تمام درخواست‌های کارمندان خود را کنترل کنید

به کارمندان اجازه دهید تا درخواست‌های خود را برای مرخصی ثبت کنند و با ایمیل از آن مطلع شوند. تصمیم بگیرید که آنها را تأیید کنید یا از آنها امتناع ورزید. در صورت رد کردن درخواست می‌توانید برای کارمند مورد نظر توضیحات را ضمیمه کنید.

ماژول مرخصی اودو Odoo Leaves
ماژول مرخصی اودو Odoo Leaves

گزارش‌هایی را برای برنامه‌ریزی در نظر بگیرید

با ابزار ساده Odoo گزارش تهیه کنید

برای هر درخواست مرخصی کارمندان و حتی برای کل شرکت گزارش‌هایی با یک کلیک ایجاد کنید. با ماژول مرخصی اودو از مرخصی‌ها آمار بگیرید. برای آینده برنامه ریزی کنید تا اطمینان حاصل کنید که بهره وری را در بالاترین سطح خود نگه خواهید داشت.