ماژول کنترل کیفیت اودو برای شرکت‌های پیشرفته

 

ماژول کنترل کیفیت اودوو Odoo Quality

نقاط کنترل کیفیت

شریک شما در سفر APQP

  •  برای کنترل کیفیت در موجودی خاص (دریافت و بازرسی نهایی) یا عملیات تولید (بازرسی در فرآیند) برنامه‌های کنترل کیفیت را تعریف کنید.
  • بازرسی‌ها را در حین فرآیند و یا پایان کار بر اساس یک برنامه کنترل کیفیت تنظیم و تعریف کنید. 
  • فرایند تأیید قسمت تولید (PPAP) را مدیریت کنید. کنترل آماری فرآیند (SPC) را پیکربندی کرده و اسناد حالت شکست فرآیند و تجزیه و تحلیل اثرات (PFMEA) را مسیریابی کنید.

هشدارهای کیفیت را مدیریت کنید

با یک رابط کاربری عالی

شما سازماندهی هشدارهای با کیفیت خود در رابط کاربری نرم افزار یکپارچه برنامه ریزی منابع اودو را دوست خواهید داشت. برای گزارش پیشرفت، هشدارها را بکشید و رها کنید و از شاخص‌های بصری برای تمرکز روی هشدارهای مهم استفاده کنید.

برای طبقه‌بندی هشدارهای با کیفیت و ایجاد قوانینی برای خودکارسازی هشدارها یا اقدامات از برچسب‌ها استفاده کنید. دسته‌بندی شده توسط مخاطب (طراحی، تأمین کننده، فرآیند)، توسط درخواست کننده (مشتری، خط اصلی، خط فرعی) و موارد دیگر.

ماژول کنترل کیفیت اودوو Odoo Quality
نمای داشبورد ماژول کنترل کیفیت اودوو Odoo Quality

به کارگیری همه بخش‌های تولید برای بهبود کیفیت

  • واحد تولید می‌تواند هشدارهای کیفیت را به طور مستقیم از صفحه کنترل کارگر خود دریافت کند. هنگامی که یک درخواست را به روز می‌کنید، افراد متناسب اطلاعات را در زمان واقعی دریافت می‌کنند.
  • یک ارتباط بهتر باعث می‌شود که زمان تولید شما کمتر شود و راندمان تیم شما بهبود یابد.

ماژول کنترل کیفیت اودو کاملا یکپارچه شده با ماژول انبار و تولید

کاملأ یکپارچه شده با دیگر ماژول‌های اودوو