با ماژول گفتگو اودو ارتباط تیم ها را تقویت کنید

چت گروهی و خصوصی یکپارچه شده با تمام ماژول‌های اودوو

ماژول گفتگو اودوو Odoo Discuss
نمای مازول گفتگو اودوو Odoo Discuss

با همکاران خود گفتگو کنید

ماژول گفتگو اودو یک ابزار ارتباطی قدرتمند

مباحثه بین کارمندان، مدیران و تمام سطوح شرکت خود انجام دهید. بر موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته و کلیه پیام‌های جدید مروری داشته باشید.

چت آنلاین از هر ماژول اودو

مکالمات را در سایر ماژول‌ها باز نگه دارید

مکالمه خود را در یک پنجره باز نگه دارید تا بتوانید به چت در سایر ماژول‌های اودوو ادامه دهید.

امکان چت از هر ماژول اودوو Odoo Discuss

ایجاد کانال‌ها و گروه‌های خصوصی

دعوت اعضاء تیم به کانال با ماژول گفتگو اودو
ایجاد کانال خصوصی و عمومی با ماژول گفتگو اودو

تا جایی که مطمئن می‌شوید پیام‌های مهم از بین نمی روند ارسال اعلان‌ها را به حداقل برسانید. مشخص کنید چه کسی چه پیامی را در چه زمانی دریافت می کند.

بحث را با کانال‌های عمومی شروع کنید و به هر کارمند اجازه دهید تا به مکالمه بپیوندد. برای مخاطبان خاص خود کانال‌های خصوصی ایجاد کنید.