طراحی و پیاده‌سازی مدل برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه منطقه‌ای (ملی، استانی، منطقه ای یا شهری) با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و استفاده از ظرفیت خوشه‌های کسب‌وکار

تحلیل وضعیت و عملکرد منطقه هدف در چارچوب شاخص‌های مدل برنامه‌ریزی راهبردی توسعه و سنجش قدرت رقابت‌پذیری آن در محیط رقابتی ملی و بین‌المللی

برنامه‌ریزی رشد و توسعه اقتصادی مستلزم شناسایی کسب و کارهایی است که برمبنای مزیت‌های رقابتی در منطقه شکل گرفته‌اند و یا قابلیت ظهور دارند و در دوره برنامه ریزی(کوتاه‌مدت، میانمدت و بلندمدت) بیشترین تاثیر را بر رشد درآمد و تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه مورد بررسی دارند.

بازنگری و تدوین چشم انداز، ماموریت، استراتژی‌ها، برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های لازم الاجرا برای افزایش نرخ رشد و سطح توسعه یافتگی با رویکرد افزایش قدرت رقابت‌پذیری و استفاده از ظرفیت خوشه‌های کسب‌وکار در منطقه

مشاوره در برنامه ریزی توسعه منطقه ای
مشاوره در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

مشاوره در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

الگوی درست مدیریت راهبردی در شرکت‌های مادر شرط لازم برای خلق و استمرار مزیت رقابتی در کسب‌وکارهای تابعه است. الگویی که بتواند برخورداری کسب‌وکارها از مزایای مادری و نقش مالکیتی کارآمد را تضمین نماید.

امروزه توسعه منطقه‌ای در چارچوب قدرت رقابت‌پذیری منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت خوشه‌های کسب‌وکار موضوعی است که به عنوان عامل اصلی توسعه ملل مطرح می‌شود. کسب قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی در مناطق جغرافیایی موضوعی است که نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی مستقل در ذیل راهبردهای توسعه ملی است.

برخورداری از سیستم کارآمد مدیریت منابع انسانی از جذب و استخدام گرفته تا مدیریت عملکرد، انگیزش، ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی شرط لازم برای اطمینان از حرکت صحیح سازمان در راستای راهبردها و اهداف راهبردی آن است.

سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به راه اندازی کسب و کار پر بازده در ایران می‌توانند برای کاهش ریسک و افزایش اطمینان از خدمات طراحی مشاوره و فرآیند اجرائی از مرحله اخذ مجوزها تا پیاده‌سازی توسط کارشناسان ما بهره‌مند شوند.

سرمایه‌گذاران داخلی علاقه‌مند به اجرای پروژه‌های اقتصادی در ایران و یا خارج از ایران می‌توانند از خدمات مشاوره و پشتیبانی اجرایی کارشناسان، با رعایت استانداردهای بین‌المللی در کشور مقصد برخوردار شوند.

تهیه طرح‌های توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی ایده‌های سرمایه‌گذاری خود را به همکاران با تجربه ما واگذار کنید.

مشاوره و خدمات اجرایی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
شهر هوشمند پایدار