1. شایستگی

همپوشانی تخصص، مهارت، علاقه و تیپ شخصیتی

علاوه بر برخورداری از تخصص و مهارت مورد نیاز شغل، برای همکاری با ما و حضور در پروژه های شرکت میزان علاقمندی به شغل و تطبیق ویژگی های شخصیتی شغل و شاغل نیز ضرورت دارد.

درخواست

2. درخواست

اگر فکر می کنید که از شایستگی لازم برخوردارید فرم درخواست همکاری با ما را تکمیل و ارسال نمایید.

در تکمیل فرم درخواست همکاری با ما مختصری از قابلیتها و مهارتهای کلیدی خود را در ارتباط با شغل درخواستی درج نمایید. همچنین نوع همکاری درخواستی را شامل همکاری تمام وقت، پاره وقت و یا پروژه ای اعلام نمایید.

بررسی درخواست

3. بررسی درخواست

درخواست شما در کمیته منابع انسانی بررسی و نتیجه آن در اسرع وقت به شما اعلام می شود.

در صورت تایید درخواست شما در شرکت، از شما برای مصاحبه تخصصی دعوت بعمل می آید.

موفقیت

4. استخدام

پس از مصاحبه تخصصی و تایید شایستگی از شما دعوت به همکاری بعمل می آید.

دامنه بسیار متنوعی از تخصص ها در شرکت دعوت به همکاری می شوند. از علاقمندان به راه اندازی استارت آپ ها تا مشاوران و طراحان کسب و کارها، از مدیران تا اقتصاد دانان و علاقمندان به مباحث توسعه اقتصادی منطقه ای و سازمانی.

برای درخواست همکاری فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

ارسال درخواست !

فرم درخواست همکاری با شرکت آریافن گستر

اگر صاحب مهارتی در رشته های مورد نیاز ما هستید فرم ذیل را تکمیل نمایید.

  عناوین خدمات شرکت

  برنامه ریزی توسعه منطقه ای

  طراحی و پیاده سازی مدل برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای بر مبنای رویکرد های نوین رقابت پذیری منطقه ای

  مشاوره در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

  ارائه خدمات مشاوره در طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و کنترل عملکرد استراتژیک شرکت ها و سازمان ها

  مشاوره سرمایه گذاری و خدمات اجرایی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی

  ارائه مشاوره سرمایه گذاری و خدمات اجرایی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی

  طراحی نرم افزار و سیستم یکپارچه مدیریتی

  طراحی نرم افزار و سیستم یکپارچه مدیریتی برای پشتیبانی یکپارچه از تمامی عملیات کسب و کارها و فرآیندهای مدیریتی مربوطه