رقابت‌پذیری

تعالی بازارهای مالی و رقابت پذیری اقتصاد

تعالی بازارهای مالی یکی از عوامل رقابت پذیری ملی و منطقه‌ای در اقتصاد محسوب می‌شود. بازارهای مالی براساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شوند. بازار پول به معامله اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال می‌پردازد و سرعت نقدشوندگی بالایی دارد و بازار سرمایه به معامله اوراق بهادار با سررسید بیشتر از [...]

تعالی بازارهای مالی و رقابت پذیری اقتصاد۱۳۹۹-۸-۲۱ ۱۲:۲۰:۲۱ +۰۰:۰۰

عوامل رقابت پذیری ملی

رقابت‌پذیری بنیادی، سطح انتظاری تولید به ازای هر فرد در سن اشتغال تعریف می‌شود که توسط تمامی امکانات یک کشور به عنوان مکانی برای کسب‌وکار، مورد حمایت قرار می‌گیرد. تمرکز بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه که مقیاس وسیعتری از بهره‌وری ملی را نسبت به تولید به ازای کارگران فعلی نشان می دهد، نقش دوگانه مشارکت نیروی [...]

عوامل رقابت پذیری ملی۱۳۹۹-۸-۱۹ ۱۴:۵۷:۱۶ +۰۰:۰۰

سیر تحول نظریات توسعه بخش دوم

مکتب نوسازی نوسازی مفهومي است که در کل، معادل فرايندي براي دگرگوني جامعه به کار مي‌رود. اصطلاح نوسازی براي تحليل مجموعه پيچيده‌اي از تحولاتي که در همه زمينه‌ها براي انتقال از جامعه سنتی و کشاورزی به جامعه صنعتي رخ مي‌دهد به کار برده مي‌شود. نوسازي شامل تحولات در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و روانی است. [...]

سیر تحول نظریات توسعه بخش دوم۱۳۹۸-۹-۲ ۱۵:۱۳:۳۹ +۰۰:۰۰
Go to Top