مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مقدمه ورود مدیریت ارتباط با مشتری CRM به عرصهٔ کسب و کار حدود دو دهه قدمت دارد (فرو و پین، ۲۰۰۹). عبارت مدیریت ارتباط با مشتری CRM از اوایل دهه نود میلادی وارد مباحث مدیریت و بازاریابی شده است. به نظر می رسد که اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری CRM از زمانی که توماس سیبل، مدیر و مالک Siebel Systems عنوان «مدیریت ارتباط [...]