برنامه ریزی منابع سازمانی ERP چیست؟

برای مفهوم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP یا (Enterprise resource planning)، تعاریف متعددی ارائه شده است و شامل طیف متنوعی از فعالیت‌ها است که امکان مدیریت بر تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان را در یک سیستم نرم‌افزاری به صورت یکپارچه و دقیق فراهم می کند. ERP به معنای مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمان است و به سازمان‌ها و شرکت‌ها [...]