برای آموزش مفاهیم مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و آشنایی با یافته های روز اندیشمندان مدیریت با مقالات و یادداشت های بخش مدیریت استراتژیک در امیساکو همراه شوید و با ثبت نام در خبرنامه مجله علمی آخرین اخبار را در ایمیل تان دریافت نمایید.

آخرین رویکردها در برنامه ریزی استراتژیک، توسعه سرمایه انسانی، مدیریت بازاریابی، ارزیابی عملکرد، مدیریت تولید و تکنولوژی، مدیریت مالی، توسعه سیستم ها و روش ها و …