0

ماژول ارزیابی کارکنان اودو

ارزیابی‌ کارمندان را مدیریت کرده و پرسشنامه‌ها را در عرض چند دقیقه ایجاد کنید


  ارزیابی دوره‌ای کارمندان را با ماژول ارزیابی کارکنان  اودو  تنظیم کنید

دارایی اصلی شرکت خود را تقویت کنید

با انجام ارزیابی‌های دوره‌ای از عملکرد کارکنان خود، روند انگیزشی را در شرکت خود حفظ کنید. به طور مرتب نیروی انسانی خود را ارزیابی کنید تا منافع شما و همچنین سازمان چه به صورت کوچک چه بزرگ برایتان سودآور باشد.


ارزیابی مناسب ایجاد کنید

با  اودو  سؤالات درست بپرسید و اطلاعات دقیق جمع آوری کنید

برای جمع آوری پاسخ‌های کارمندان، نظرسنجی درست ایجاد کنید. می‌توانید الگوهای خود را آماده کنید یا از الگوهای موجود انتخاب کنید. بگذارید کارمندان ارزیابی خود را ایجاد کنند تا آنها را به زیردستان و همچنین به مدیرانشان ارسال کنند.